Skip to main content
SZUKAJ E-SKLEP
Joanna
PRODUKTY

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w Laboratorium Kosmetycznym Joanna Spółka Jawna Bogusław Górka, Ryszard Korczak

Artykuł 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązuje nas, czyli Laboratorium Kosmetycznym Joanna Sp. J. B. Górka, R. Korczak z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-510), przy ul. Gen. Józefa Zajączka 11 lokal C2, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 118-00-24-208, Regon: 006740821, do przekazania następujących informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych jest LK Joanna. W celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych LK Joanna prosimy o wysłanie wiadomości pod adres: iod@joanna.pl lub kontakt pod numerem telefonu: +48 22 337 09 78.

2. LK Joanna zbiera następujące informacje podane dobrowolnie:
a. imię i nazwisko
b. nazwa firmy
c. adres email
d. adres pocztowy lub inny podany adres do korespondencji
e. numer telefonu
f. numer NIP lub numer PESEL
g. dane dotyczące stanu zdrowia.

Podanie tych danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy, utrudnić lub uniemożliwić nam wykonanie obowiązków wynikających z zawartych z państwem umów bądź wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. Podane dane osobowe wykorzystujemy w celu:
a. prowadzenia korespondencji z Państwem – odpowiadając na pytania, wnioski, skargi, reklamacje, żądania, oferty,
b. zawarcia lub wykonania zawartej z Państwem umowy,

Na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia potrzebujemy Państwa zgody (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 9 ust. 2 pkt a RODO). W odniesieniu do pozostałych danych, Państwa zgoda nie jest już konieczna (przetwarzanie realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO).

Podane dane możemy wykorzystać również w celu:
a. ustalenia, obrony, dochodzenia i egzekucji roszczeń,
b. marketingu usług własnych,
c. wsparcia obsługi.

Na przetwarzanie w tym zakresie nie jest potrzebna Państwa zgoda – przetwarzanie realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, lub art. 9 ust. 2 pkt f RODO – w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia.

4. Dane mogą zostać udostępnione bądź przekazane:
a. firmie informatycznej, serwisującej oprogramowanie wykorzystywane przez nas do prowadzenia działalności – w granicach w jakich jest to konieczne dla należytego wykonywania usługi serwisu,
b. upoważnionym organom państwowym – w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa zobowiązujące Administratora do udostępnienia danych tym organom.

5. W zależności od tego, czy są Państwo naszym Klientem, Klientem Internetowym czy też Dostawcą, Państwa dane mogą być przetwarzane przez różny okres czasu. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w momencie zajścia najpóźniejszego z następujących zdarzeń:
a. zakończenia obsługi korespondencji,
b. upływ terminu do przechowywania dokumentów księgowych,
c. upływ terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
d. zamknięcie konta w naszym sklepie internetowym.

6. Przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo do uzyskania informacji o sposobie przetwarzania danych,
b. prawo dostępu do danych,
c. prawo do sprostowania danych,
d. prawo do usunięcia danych,
e. prawo do ograniczenia przetwarzania,
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g. prawo do niepodlegania profilowaniu,
h. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie.

7. Mają Państwo również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.